Gårdens historie.

Gården "Moselund" har ligget ved vejkrydset Battrupvej/Testrupvej, overfor vejen til Testrup. På daværende tidspunkt var der ca. 70 tdl. til gården. Hvis du vil se et satellitbillede af placeringen, så klik her.

1772.Gården bliver overdraget til fæstebonde Niels Andersen af hans svigerfar Michel Jensen, der ligeledes var fæstebonde. (Fæste: Et langvarigt brugsforhold over fast ejendom på landet. Fæstebønderne betalte afgift, landgilde, til jordejerne. Fæstet kunne have form af livsfæste for brugernes levetid eller arvefæste. Til slutningen af det 18. årh. spillede fæste en stor rolle i Danmark. Efter fæsteafløsningsloven af 1919 har fæste kun ringe udbredelse.)

Gården er meget ældre og har blandt andet tilhørt Constantinsborg (ved Brabrand i Århus).


Fæstebrev.
Det originale fæstebrev.
Hvis du vil se det i stor
format, samt oversæt-
-telse,  så klik her

1798. Niels Andersen køber fæstet fri.

1812. Sønnen Anders Nielsen overtager gården.

1822-23. Magrethe og Anders Nielsen flytter den til dens nuværende placering.

1845. Magrethe og Anders dør med et halvt års mellemrum, deres sønner Niels og Rasmus overtager gården og deler den, men driver den som tvillinggårde med 2 stuehuse.
Der var folketællinger i 1788, 1801, 1834 og 1845. Hvis du vil se, hvem der boede på "Moselund" ved tællingerne, så klik her

1856. Rasmus´s bror Niels dør. Enken Mette Pedersdatter, gifter sig sidenhen og sammen med hendes nye mand overtager de deres del af gården ved vejen mellem Tiset og Mustrup.
På Tiset kirkegård er der under to store sammenslyngede træer et par sortlakerede jern-monumenter over Niels Andersen og Niels Sørensen, (begge havde været gift med Mette Pedersdatter, der nåede en tredje ægtemand før sin død). Hvis du vil se gravmælet eller læse teksten, så klik her.

 Rasmus  A. med Frue
Ane Hansdatter f. 26/1 1822    Rasmus Andersen f. 2/7 1819


Rasmus bliver gift med Ane. Rasmus Andersen blev indkaldt til at deltage i krigen ved Dybbøl. Vi har nogle breve fra den tid. Hvis du vil se dem så klik her.
Deres datter Else Marie og hendes mand Jens Peter får en del af jorden ved vejen til Testrup.
Der er nu ca. 30. tdl tilbage til "Moselund".

 FamilieA.jpg (25351 bytes)
Maren og Niels Rasmussen med deres 10 børn
Øverst fra venstre
: Margrethe, Rasmus, Karl
Anden række: Johanne, Sørine,
Tredie række: Marie, Søren, Anine
De to små på skødet: Else og Anna

 

 Moselundbørn.
Alle børn på "Moselund" ca. 1910

 

 Roekørsel på "Moselund"
Niels Rasmussens børn kører roer sammen ca. 1916
Marie, Sørine, Søren og Rasmus

Da Maren og Niels Rasmussen overtager "Moselund", bliver der lavet bolig til Niels´s forældre i gavlen af den vestre længe, en bindingsværksbygning som stadig eksisterer.
Marens forældre har solgt deres gård og tilbyder at bygge et nyt stuehus til gården, mod at de skal have nogle værelser at bo i, som en slags aftægt.
I 1900 blev det nuværende stuehus bygget, så omkring århundredeskiftet har der boet 3 familier på "Moselund" samtidig.

 luftfoto-3.jpg (37357 bytes)


1948. Maren og Niels´s søn, Søren Rasmussen, overtager gården og driver den til sin død i 1982, hvor vi køber gården i fri handel, da Søren var ugift og havde ingen børn.

 Pigerne leger.
Rikke og Louise leger (1991)

 

De forskellige ejere

17??  Michel Jensen

1772  Niels Andersen

1812  Anders Nielsen

Gården deles

"Kjærsgaard"

"Moselund"

1846  Niels Andersen 1846  Rasmus Andersen
1856  Niels Sørensen 1891  Niels Rasmussen
1865  Niels J. Kaae 1948  Søren Rasmussen
1868  L.P. Hansen 1982  Agner Thomsen
1905  Søren Andersen           Bente Thomsen
1931  Ejler Sørensen
1946  Jens P. Jørgensen
1976  Hans J. Jørgensen
1998  Mary Jørgensen
2000  Henning Rasmussen køber jorden
2000  Helle og Jesper Jespersen

Rikke lærer at cykle
Louise lærer at cykle (1991)

 

 Rikke laver lektier
Rikke laver lektier på fortrappen

Forsiden