Maria-kilden

 

Battrup-kilden.JPG (35923 bytes)

Ifølge en gammel præsteindberetning fra 1623 har der uden for Ravnholt været en hellig kilde, "Maria kilde", hvortil der knyttede sig megen overtro.
   Her skulle unge piger bade sig mod visse lidelser - bl.a. barnløshed - og tilbede Jomfru Marie. Særlig Sct. Hansaften var tilstrømningen stor, og der manglede ikke på opvartendene kavalerer. Et væsentlig moment til at komme var ønsket om at stifte bekendskaber. Ældre folk på egnen kan huske barndommens fortællinger om, at de besøgende til kilden kom langvejs fra, bl.a.  Norge, Sverrige og slesvig-Holsten. Det gik ikke altid lige dydigt til, når barnløsheden bekæmpedes, men det ansåes ikke for nogen skam og blev brugt i alle samfundsklasser. Kuren skulle ofte vare i 14 dage, hvorfor det er tænkeligt, at der var et sted, hvor de besøgende kunne opholde sig så længe.
Ifølge fortællingerne skulle der også have ligget et kloster i kildens nærhed, hvor munkene tog sig af indkvarteringen og de unge piger.
   I Aarhus Stifts Aarbog 1926 finder vi følgende beskrivelse af Maria kilden:

Maria kilden (Ning Herred, Tiset sogn) fandtes vest for Ravnholt by på en hedestrækning. 1623 meddeler præsten, at i denne kilde skulle unge piger bade sig og derefter falde på knæ og tilbede jomfru Maria. I Danske Atlas nævnes, at unge møer og piger begik megen overtro ved denne kilde.
   St. Hansaften besøgtes kilden af unge piger, "hvis renselse udeblev". Hver enkelt pige blev som regel fulgt af en mandlig ledsager, som hun syntes godt om. Tillod hendes blufærdighed ikke at bede om en sådan ledsagelse, fik hun en gammel kone eller sine forældre med på turen. Ankommen til stedet drak begge af vandet, hvorefter de vaskede eller badede sig, forlod så kilden for at bedrive hor under åben himmel. Kom der piger til kilden uden ledsager for at være ukendte eller holde besøget hemmeligt, var der som regel opvartende karle i nærheden. Denne kur ansås ikke for en skam, men brugtes af mange fra nær og fjern og af alle samfundsklasser.

   I egnsarkivet i Solbjerg findes følgende beretning fortalt af Knud Vestergård Pedersen og nedskrevet af Birgit Frederiksen i 1971:

  Engang var Ravnholt kendt for sin Maria kilde, opkaldt efter jomfru Maria. Hertil kom mange kvinder, som ikke havde fået børn i deres ægteskab.
   Der var den overtro, at når de kom til kilden og badede i vandet og gentog det i 8 - 14 dage, så ville de være hjulpet, idet de et år efter ville have et barn i vuggen.
   Kildens ry spredtes ud over landets grænser. Men onde tunger fortalte, at det ikke var kildens vand alene, der gjorde det, men lige så meget de mange ungersvende, der holdt til ved kilden. Særlig, når kongen var på Skanderborg Slot, var mange af hans soldater at finde blandt kavalerene.

   For godt 100 år siden blev der ved Maria-kilden gravet fundamenter frem og opgravet mængder af kampesten. Måske var det ved den lejlighed, at der, hvor kilden var, blev lavet en brønd, hvor der i mange år stod en pumpe til vanding af kreaturer.
   Gårdejer Jens Holm i Ravnholt by, der dengang ejede jorden, brød så mange kampesten op, at han kunne levere 18 favne sokkelsten til stuehuset på præstegården i Tiset i 1874. Der blev ved samme lejlighed, tæt ved Maria-kilden, i en brolægning fundet rester af hestegødning samt en urne af ler, som indeholdt aske og benrester.

 

Tilbage      Forsiden