Battrup masten (Blev fjernet for et par år siden)
150502.gif (12972 bytes)


Battrup masten.jpg (9721 bytes)

 

Kabel TV- masten i Battrup skal op

Hvis ikke Jysk Telefon må, så gør vi det, siger formanden for Skåde Højbjerg Antenneforening.
Af Peter Thomassen, Århus Stiftstidende 21. februar 1980.

Jysk Telefon går for anden gang til trafikministeriet i sagen om kabel-TV. Selvskabet søger tilladelse til at "leje signaler ud" fra en TV-mast ved Battrup. Hvis ministeriet siger nej, er alternativet, at Skåde Højbjerg Antenneforening vil søge at samle tilslutning til masteprojektet. Myndighedernes tilladelse til at rejse en 110 meter TV mast ved Battrup skal udnytters – den vil give de bedste kabelprogrammer i Århus-området.
Udtagelserne kommer fra formanden for antenneforeningen i Skåde-Højbjerg, akkvisionschef Allan Florin, Højbjerg. Han har forhandlet med JTAS om den situation, som opstod, da trafikminister J. Risgaard Knudsen først på måneden uventet sagde nej til JTAS' planer om at drive og eje fællesantenneanlæg.

Det var en principafgørelse. Ministeren ville ikke dispensere fra reglerne om, at Post- og Telegrafvæsenet
samt de koncessionerede kommunikationsselskaber ikke må drive fællesantenneanlæg. Sigtet med reglen
er at beskytte antenneforeninger og private firmaer mod de store monopolers muligheder for at dominere
det nye marked.
Men afslaget skabte et »tomrum« i det sydlige Århus. JTAS er allerede langt fremme i planerne i
samarbejde med Skåde-Højbjerg Antenneforening. En prøvemast er rejst ved Battrup, og den har vist
lovende signalmålinger både på Sverige og Tyskland. Myndighedstilladelser til at erstatte prøvemasten
med en 110 meter parabolmast kom for kort tid siden, og avancerede lyslederkabler er lagt i jorden flere
steder i Århus-området som starten på, hvad der skulle have været et JTAS kabel TV-net. Disse kabler
kan dog stadig bruges til andet end Tv-transmission.
Der var - og er måske endnu - lagt op til en åben konkurrence med firmaet Stofa, der med 14.000 kabelabbonnenter har godt fat i Arhus-området.
Skåde-Højbjerg Antenneforening, som har ca. 2000 tilmeldelser og et net under opbygning, har satset
på lysleder-teknologi og den nye supermast ved Battrup. Det gør foreningen åbenbart fortsat.

 

Projekteringen fortsættes

Jydsk Telefon har netop orienteret mig om at selskabets bestyrelse har vedtaget at acceptere
ministerens afgørelse. Samtidig har den besluttet at søge tilladelse til at leje signaler ud fra masten i
Battrup til os og andre interesserede antenneforeninger siger formanden i Skåde-Højbjerg, Allan Florin.
- Vi forholder os passive til dette udspil. Men principielt er vi tilfredse med ministerens afgørelse. Der er
skabt klare linjer. Fællesantenneanlæg skal også i fremtiden være på private hænder.

- Hvad vil , foreningen gøre, hvis ministerens svar er et nej?

-Så vil vi tage initiativ til, at der skabes en privat antenneforening i Århus som kan gennemføre masteprojektet
i Battrup. Jeg mener ikke, det vil være svært at samle den nødvendige tilslutning. Skønsmæssigt kan 14.000 abonnenter bære projektet. En fællesforening kan drive masteanlægget og levere signaler til underafdelinger
eller lokale foreninger, som administrerer deres eget kabel-net.
Allan Florin siger, at han har konstateret solid forhåndsinteresse fra kabelinteresserede grupper i Århus.
Også blandt Stofatilmeldte.
- Men uanset de uafklarede spørgsmål fortsætter projekteringsarbejdet. I øjeblikket er licitationsmaterialet
under udarbejdelse hos JTAS. Der vil ikke ske forsinkelser af projektet, siger Allan Florin. Masten kan stå
klar til sommeren 1981. Prisen vil blive cirka to millioner kroner.
Den 60 meter høje prøvemast har gennem et halvt år opsamlet ni millioner målinger på seks kanaler -
den danske, to svenske og tre tyske. Kommunen har skudt 300.000 kr. i forsøget. Pengene forfalder,
når JTAS om kort tid afleverer den endelige rapport. Teknikerne er yderst tilfredse med resultatet.

 

Kørte rundt med TV i bil

Afdelingsingeniør P. Kjær Pedersen, JTAS, oplyser, at 110 meter masten vil kunne levere Vesttyskland 2
og 3 samt Sverige 2 knivskarpt. Tyskland 1 og Sverige 1 vil blive en anelse, svagere men ikke så meget, at
det kan ses - signaldifferencen vil kun kunne måles. Dette resultat har man nået ved at regne prøvemastens materiale frem til 110 meter antennens standard. Denne antenne vil blandt andet blive forsynet med tre
paraboler mod Vesttyskland,. og elektronik sørger hele tiden for at vælge det bedste signal ud.
Beregningerne viser, at masten ved Battrup står på den kvadratkilometer i Århus Kommune, som ligger
bedst for samtidig modtagelse af vesttyske og svenske programmer, siger Kjær Pedersen.
Det er der ikke meget mystik i. Det hænger sammen med geografiske forhold og sendernes placering,
oplyser han.
Det var Skåde-Højbjerg Antenneforening der i sin tid »opdagede« stedet. Først ved at få militær sagkundskab til at lave beregninger, senere ved at køre rundt i området med transportabelt TV i en bil. Nu har JTAS bekræftet teorien med en undersøgelsesmetode, der unægtelig er mere professionel.
Signalerne fra prøvemasten er ført frem til telefonbygningerne i Slet og videre til Skåde-Højbjerg via lyslederkabler. Desuden har JTAS lagt lignende kabler f.eks. frem til Risskov.

- Vi kan faktisk hurtigt være i Risskov-området med kabel-TV fra Battrup, siger Allan Florin.

 

Tilbage     Forsiden