Vores nye Minirensningsanlæg, side 1.

 
 
Tja, så fik vi et påbud mere her på Battrupvej nr. 4. Alt vores spildevand skal renses så det stort set kan drikkes. Det system vi har haft til dato har fungeret på følgende måde:
Alt vores spildevand er havnet i en septiktank (bundfældningstank)uden skillevæg og er blevet grov-renset i denne, fortsat ud gennem markdræn for til sidst formentlig at havne i Solbjerg sø. Denne sø vil man gerne have gjort rener så det er årsagen til, at området skal have etableret en eller anden form for rensning.

Vi startede med en jordprøve for et såkaldt nedsivningsanlæg var en rimelig billig løsning (ca. 30.000 kr.). Den viste, at vores jordtype (stiv lerjord) ikke egner sig til nedsivningsanlæg. Efter megen spekuleren/søgen på Internet/brochurer faldt vores valg på et såkaldt BIOKUBE anlæg, der er et mekanisk rensningsanlæg, der er afprøvet og godkendt.

.

BIOKUBE minirenseanlæg er udviklet, så hele  renseprocessen foregår meget enkelt. Spildevandet fra toilettet, køkkenet eller badet ledes fra huset ud til indløbet på septik-/bundfældningstanken. I tanken bundfældes alle de ting, der er tungere end vand. Det der er lettere end vand, flyder ovenpå og kaldes flydeslam. De to typer af slam bliver i septik-/bundfældningstanken og fjernes en til to gange om året gennem den kommunale tømningsordning. Imellem bundslammet og flydeslammet har man en vandfase, der normalt er det forurenede vand, der løber ud af septik-/bundfældningstanken og ender i en å eller en bæk. Og det er det spildevand, som renseanlægget skal rense.

Normalt bruger en familie meget vand om morgenen. Så bruger de eventuelt en lille smule midt på dagen. Og igen en hel masse, når de kommer hjem om aftenen. Dette giver en meget ujævn fordeling/belastning over et døgn. Som det eneste minirenseanlæg tager  anlægget højde for det meget ujævne vandforbrug. Der er nemlig placeret en timer til at styre pumpen, så der hvert kvarter, hele døgnet igennem, bliver pumpet spildevand igennem anlægget. Det betyder at anlægget har en meget jævnere belastning, og derfor kan rense mere vand, og at vandet bliver renere end i andre renseløsninger. Systemet er også fremtidssikret, da det kan nedbryde nitratet i spildevandet. Et krav der muligvis vil blive stillet i fremtiden.

Udover selve minirensningsanlægger skal der også bruges en ny bundfældningstank, da den skal have en volumen på mindst 2 m³. Vores gamle bundfældningstank var for lille. Næste problem var: Hvor skulle den placeres på gården. Vi havde fået fortalt at anlægget kunne lugte en smule om sommeren, så da vi har plads nok, flyttede vi den om bag gården. En afstand på ca.75 m.

Der blev hentet tilbud på arbejdet inkl. materialer. Det inkluderede at vi selv hjalp til med arbejdet i det omfang det kunne lade sig gøre. Det blev Kloakmesteren i Odder, Jens Jacob Bonde der fik ordren til den nette sum af ca. 75.000 kr. uden el-arbejde.

Arbejdet skulle have været afsluttet inden udgangen af 2005, men på grund af vejr, travlhed blev det sat i værk og afsluttet i uge 1.- 2005.

 

 
    Forsiden Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5