Battrup Skole


Forhistorien

Den først kendte skole i Tiset Sogn lå på Tiset Kirkes "fortov" og har været et primitivt hus, der har indeholdt  både skolestue, bolig til en familie samt rum til kreaturer. Skolehuset er bygget omkring 1730.
Midt i århundredet har der været 80 - 100 børn i sognet, så hvis halvdelen af dem mødte til undervisning har der været fuld hus. Om sommeren gik de største af børnene i skole to dage om ugen (hvis de var i skole), de mindre mødte fire dage om ugen. I vinterperioden var det omvendt.

Tiset Skolehus
Tiset Skolehus opført ca. 1730, ombygget 1790. Var i brug som
skole til 1863, derefter ringerbolig og nedbrudt i 1917.
             

Det rum eleverne er blevet undervist i, har sikkert været tarveligt. Gulvet var nok af stampet ler. Børnene sad på bænke uden ryg, der ligesom bordet var rammet ned i gulvet. Rengøringen, der blev foretaget af de ældste piger en gang om ugen, har sikkert indskrænket sig til at lergulvet blev fejet med en stiv kost. Først langt hen i 1800-tallet fik man bræddegulve. Da man kom så langt, at børnene skulle lære at skrive, foregik det ved sandborde, kasser med sand, hvor børnene kunne øve sig i skrivekunsten med en pind. Senere fik de tavle og griffel.
Mange børn havde en urimilig lang og besværlig skolevej, så i 1828 blev der bygget en skole i Ingerslev. Tiset Skolehus blev nedlagt i 1863 og der blev bygget en ny skole (Tisetvej nr. 50) kaldet Ravnholt Skole som blev nedlagt i 1884 og afløst af to skoler, en i Tiset og en i Battrup.
Solbjergskolen blev bygget i 1965 hvorefter ikke færre en otte små skoler blev nedlagt, deriblandt dem her på egnen.

Battrup skole.


Den 4 marts 1884 udfædiger sognerådet forslag og indstilling til skolevæsenet i kommunen om at bygge skolen i Battrup således:

 1. Skolen beliggenhed: Det foreslås at bygge skolen på gdr. Morten Nielsens mark i Battrup.
 2. Det omtrentlige børnetal, som skolen kommer til at optage, er til begyndelsen ca. 45, men skolestuen vil blive indrettet til at rumme 40 børn i hver klasse.
 3. Lærererens løn foreslåes ansat til 20 tdr. byg efter kapiteltakst, 400 kr i penge, bolig og brug af have, brændsel: 2 favne bøgebrænde, 5000 stk tørv, som de erholdes ved jernbanestation, samt 10 tdr. stenkul til eget og skolens brug samt under indtrædende vakance i Ravnholt skole og accidenser af districtet.

Af skolens protokol fremgår, at skolen indviedes 9 januar 1885, og den toges i brug 12 januar med lærer Jens Madsen som skolens første lærer og med et børnetal på ialt 39, deraf 13 drenge og 9 piger i ældste klasse og 11 drenge og 6 piger i yngste klasse.
Bygningen bliver i dag brugt til beboelse.

Battrupskole-1958.
Battrup skole 1958, Tisetvej 74

 

Battrup Skoles lærere:

 • 1884 - 1888 Jens Madsen

 • 1888 - 1890 Johan Peder Jacobsen

 • 1890 - 1898 Frans Sørensen Holm

 • 1898 - 1901 Rasmus Thomsen Adserballe

 • 1901 - 1933 Christen Jensen

 • 1933 - 1937 Adrianus v. Sterren Enevoldsen

 • 1937 - 1948 Alexander Kristensen

 • 1948 - 1965 Niels Pilkjær Hjortshøj

 

 

Battrup Skole er i dag ejet af  Pia Samsing og Erik Toft.

 

Forsiden