Aktuelt i Battrup

 

Uge 47, 2003: Vi har været til informationsmøde ang. skovrejsning i Solbjerg. De flest lodsejere er meget imod skovrejsning, men som det blev pointeret på mødet, så er det frivilligt for de forskellige om de vil sælge jord til Skov- og naturstyrelsen. Om Århus kommune/Staten så kunne finde på at ekspropriere jorden for at beskytte drikkevandsboringerne er en anden sag.
Vi lodsejere, (3/4 af vores jord her på "Moselund" er inddraget til projektet), føler os virkelig dårlig informeret af Århus Kommune.


Denne notits i avisen har hidtil været eneste
information fra Århus Kommunes side

Mødet i denne uge var der set frem til, da vi troede vi skulle i en dialog med myndighederne. På mødet var der faglige indlæg fra skovrideren, skovfoged Carl Jensen, Morten Hartvigsen fra fødevaredirektoratet, geolog Henrik Granat.  Kommunens repræsentant var blevet syg, så Skov- og Naturstyrelsen samt repræsentanten fra Århus Kommunale Værker, måtte stå for skud. Lidt synd, da de er uden skyld i sagens gang.
Beslutningen om skoven er taget, så næste trine er et vi bliver kontaktet af Skov- og Naturstyrelsen med henblik på salg af jord til projektet.

 


 

Uge 45, 2003: Så kom der et varsel om påbud til forbedret spildevandsrensning af hele Battrup-Tiset området. Hele områdets spildevand løber fra diverse Septiktanke, igennem markdræn for til sidst at havne i Solbjerg Sø. Begrundelsen for dette varsel er folketingets beslutning om at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land.
Forbedringen skal vi selv betale. De fleste vælger nok en eller anden form for nedsivningsanlæg, da det er den billigste løsning (30.000 - 50.000 kr.).


Uge 16, 2003: Bestyrelsen for Hads Herreds Landboforening har inviteret til Lodsejermøde vedr. skovrejsning. Bestyrelsesformand Jens Gammelgaard orienterede om erfaringerne fra bl.a. Boulstrup området.
De fleste lodsejere er meget imod skovrejsningen


 

Uge 41, 2001:Det der har optaget sindende meget her i Battrup i efteråret 2001 er planerne om at tilplante ca. 350 ha med skov her i området. Det der er indrammet med grønt her på skitsen, er det planlagte område.

Skovrejsning

Forklaring

Århus Kommune har foreslået, at der udpeges et skovrejsningsområde nord for Solbjerg.Området opfylder de betingelser, som generelt gælder for udlæg af skovrejsningsområder. Først og fremmest vil skov på dette sted kunne medvirke til at beskytte grundvand. Det kan også til en vis grad tjene som bynært friluftsområde og i mindre grad styrke en samlet grøn struktur.

 Uge 51, 2000: 
"Battrup Mølle", Mustrupvej 32 er blevet slemt medtaget efter en brand. Ilden er opstået i et børneværelse og bredte sig herfra. Det meste af tagetagen er udbrændt, resten af huset er slemt medtaget på grund af røg, sod og vand. Der var ingen hjemme da ilden opstod.
 


Uge 14, 2000: Forårsarbejdet er så småt ved at være slut her i Battrup. Det gode vejr har gjort det nemt i år.
Vores nabogård, "Elmegården" er lige blevet solgt. Tre gårde i nabolaget har delt jorden, en fjerde har købt bygningerne og mælkekvoten er solgt, så den bliver næppe til en selvstændig produktionsgård igen.
Her på "Moselund" har vi i denne uge leveret den sidste gris. Sidste års timeløn i slagtesvinestalden blev til 27,- kr., så nu holder vi en pause.  
For tiden tales der en del om forslaget til den nye omfartsvej, der skal gøre det lettere at komme fra Oddervejen til Motorvejen.


Uge 4, 2000: Vi har igen haft stormvejr, dog knap så kraftig som det i uge 48, men kraftig nok til at vælte vores udmugningsanlæg, blæse en enkelt tagplade af. Ved vores naboer blæste der en  ventilationsskorsten af. Ellers slap vi billigt her i Battrup.


Uge 48, 1999: Har budt på forskellige begivenheder her i Battrup. Først på ugen havde vi et færdselsuheld ud for Battrupvej nr 9. Vores reservepost havde standset postbilen, var steget ud for at afleverer posten, da han har hørt et ordentlig brag. Han havde glemt at trække håndbremsen, bilen er så rullet ca. 10 m og er havnet i et vejtræ. Bilen var så beskadiget at den ikke kunne forlade stedet ved egen hjælp.

Sidst på ugen har vi haft storm/orkan som har forvoldt en del ødelæggelser her i området, dog mest væltede træer, flagstænger og tagplader der er blæst af. Værst er det gået ud over dem på Battrupvej nr. 15, hvor der er væltet 6-7 store træer ned i deres indkørsel samt ned over en mindre bygning.


Århus Kommunale Værker har lavet otte prøveboringer til drikkevand her i området. Prøveboringerne viste at vandkvaliteten er særdeles god, så der er blevet besluttet at der skal etableres et nyt vandindvindingsområde her og føre vandet til behandling i et nyt vandværk i Østerby der ligger lidt sydøst for Tranbjerg ved Århus. 

  • Det nye anlæg tages i brug ved udgangen af år 2000

  • Man forventer at kunne skaffe 2,4 millioner kubikmeter vand årligt

  • Udgifterne til det nye vandindvindingsanlæg samt nyt vandværk er beregnet til 30 millioner kroner

  • Det nye anlæg vil få et minimalt energiforbrug og døgnovervåget fuldautomatisk fra Århus Kommunale Værkers driftscentral.

I øjeblikket er man ved at nedgrave vandledningen fra vandinvindingsområdet til Østerby. Rørerne har en indvendig diameter på 40 cm, så de vil kunne flytte noget vand.

 

Forsiden