Battrup Mølle

 

Battrup Mølle Møllen var opført på adressen Mustrupvej 32 af møllebygger Chr. Jensen, Hvilsted. Den er bygger i den sidste del af 1800-tallet.
Fra 1873 var den ejet af Jørgen Sørensen- det var ham der lod møllen bygge. Hans sønnesøn - af samme navn - overtog møllen i 1920 (muligvis 1919). I mellemtiden har den været ejet af Søren Mortensen Riis og Karl J. Kristensen. Efter Jørgen Sørensen den yngre overtages møllen af først Kaj Hansen i 1944 og derefter i 1945 af Svend Aage Nielsen.
Møllen blev nedbrudt sidst på året i 1945.

 

Battrup Mølle


Vi kan gennem beskrivelsen af nedbrydningen af møllen også erfarer lidt om, hvordan møllen har været bygget og indrettet. Møllen var opført af gode og stærke materialer. Desuden var det godt og solidt håndværk, som møllebygger Chr. Jensen fra Hvilsted havde leveret. Møllehuset havde alentykke mure. Der skulle flere sprængninger til, før møllen var nedbrudt, idet det nederste af møllen endnu står som ruin.
Af Ole Braad Thomsens beskrivelse i Østjysk Hjemstavn, årgang 1975, kan man se, at den har haft en gennemkørselsport og tre lofter. På det første loft befandt nedløbstudene fra kværnene sig. Battrup Mølle havde to kværne, og disse var på andet loft. Hertil blev det umalede korn hejst op og hældt på kværnene. Der tredie og øverste rum rummede møllens maskineri, som bestod af drivaksel, drejekrans og bremse. Rundt om udvendig på møllen var der en svalegang, kaldet omgangen. Herfra var det muligt at dreje møllehatten efter vinden.
 

Tilbage