flamme

Igangsætningen.


Første gang anlægget skal tændes, lader man anlægget køre til der er piller frit fremme i brænderhovedet. Anlægget slukkes, lidt tændvæske hældes på pillerne i brænderhovedet og antændes. Efter et par minutter tændes der for brænderen på styreboksens kontakt.

 

Vågeblus
Flammen kan lige ses på brænderhovedet.

 

 

Blæseren starter nu og tilfører luft til forbrændingen, hvorved flammen blusser op og den egentlige forbrænding starter.

 

Fyret er igang
Fyret er nu startet.

 

Fyret kører nu til driftstemperaturer (ca. 70 graders C), hvorefter termostaten slukker for brænderen og fyret går ned på vågeblus.
Første gang fyret startes foretages der en grundindstilling af brænderen ved måling af CO2 %, som bør ligge mellem 10 og 13%. Grundindstillingen foretages af installatøren.

 

Abe

Tilbage til forsiden.